Organi društva

Upravni odbor:
1. Nuška Klajič Ambrožič (predsednica)
2. David Janež (podpredsednik)
3. Jože Zidar (sekretar)
4. Franc Rot
5. Marija Žužek Žlindra

Nadzorni odbor:
1. Ernest Pirnat (predsednik)
2. Marjan Cimprič
3. Zvone Janež
4. Miha Lovšin
5.     Anton Petrič

Disciplinska komisija:
1. Boštjan Mihelič (predsednik)
2. Petra Hočevar
3. Stanko Hočevar
4. Fadil Okić
5. Mitja Mihelič
Comments