Strokovni kadri

Strokovni vodja

 
 
Tadej Levstek, prof. šv.
 
Trenerske licence: Pro, A, Futsal D
 

Trener

 
 
Boštjan Slavec
 
Licence: Futsal D
 
 
 

Trener

 
 
Stanko Hočevar
 
Licence: Futsal D
 
 

Trener

 
 
Darko Mihelič
 
Licence: Futsal D
 
 
 
 

Trener

 

Jani Čampa
 
Licence: Futsal D
 
 
  

Trener

 
 
Lado Grgurič
 
Licence: Futsal D
 
 

Trener


 Gorazd Knavs

 Licence: Futsal D
Comments